Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα το Ετήσιο Συνέδριο της Διεθνούς Διαφάνειας στη χώρα μας, με θέμα Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή, στο οποίο προσκλήθηκα να μιλήσω για το ζήτημα της Διαφάνειας και της Δημοκρατίας. Την ομιλία μου μπορείτε να παρακολουθήσετε στο βίντεο: