Στην Κομοτηνή.

Στην Κομοτηνή ο Γιώργος Α. Παπανδρέου συναντηθηκε και συνομίλησε με πολίτες, στη Λέσχη Κομοτηναίων. Συναντήθηκε, δε, και με το Δήμαρχο Κομοτηνής, στο γραφείο του στο Δημαρχείο, Ιωάννη Γκαράνη.

“Συναντήθηκα σήμερα με τους νέους μας στην #Κομοτηνή. Συζητήσαμε για τις περιορισμένες ευκαιρίες που έχουν οι νέοι σε όλη την περιφέρεια. Η πραγματική ανανέωση είναι οι νέοι μας να έχουν ισότιμη φωνή και όχι επικοινωνιακή προστιθέμενη αξία.” – Γιώργος Α. Παπανδρέου

“Συναντήθηκα σήμερα με πολίτες της μειονότητας και ανάμεσα στον παραδοσιακό καφέ και τη συζήτηση βρήκα τα πιο ζεστά βλέμματα.” Γιώργος Α. Παπανδρέου