Στο Βελεστίνο.

Από το Βελεστίνο του Ρήγα, οι ιδέες του οποίου πυροδότησαν το επαναστατικό πάθος, μέχρι την Καρδίτσα, πυροδοτούμε την κοινωνία με το πάθος για αλλαγή

#pamemprosta #Βελεστινο #Καρδιτσα

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Γιώργου Α. Παπανδρέου στο ιστορικό Βελεστίνο.