Συνέντευξη στο Euronews για Ουκρανία – Ευρώπη – Ελλάδα.