Διαδικτυακή Συζήτηση για την Πανδημία.

Θέμα – Πανδημία: προκλήσεις, ευκαιρίες, λύσεις. Τι κάνουμε τώρα; Συμμετέχοντες ομιλητές και ενότητες: – Εμβολιασμός – Ποιοι οι λόγοι της χαμηλής συμμετοχής στην Ελλάδα; Πώς προσεγγίζουμε τους αρνητές; Οι τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικ ής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis – Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας …

Διαδικτυακή Συζήτηση για την Πανδημία. Read More »