Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου για τη συμφωνία Ισπανίας Τουρκίας.

Η πρόσφατη συμφωνία για εξαγωγή οπλικών συστημάτων μεταξύ Ισπανίας και Τουρκίας, αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα που είναι απαραίτητο να λυθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   Πως είναι δυνατόν κράτη – μέλη της ΕΕ να κάνουν εξαγωγές, όχι μόνο οπλικών συστημάτων, αλλά και τεχνολογίας, σε μια χώρα που απειλεί την ασφάλεια άλλων κρατών – μελών; Τη στιγμή μάλιστα, που υπάρχει κοινή θέση για την αποτροπή της εξαγωγής στρατιωτικής τεχνολογίας …

Δήλωση Γιώργου Α. Παπανδρέου για τη συμφωνία Ισπανίας Τουρκίας. Read More »